Bij het brengen of het afhalen van de Smoker wordt er samen met de klant gekeken naar mogelijke beschadigingen of ontbrekingen. Wanneer er wordt geconstateerd dat dit het geval is, wordt dit op de factuur gezet. Hierbij komt een handtekening van de huurder en een handtekening van ons.

Wanneer er bij teruggave van de Smoker beschadigingen, ontbrekingen, mankementen, kapotte onderdelen etc. worden geconstateerd wordt de Smoker eerst door een onderhoudsberdrijf gerepareerd en nadien wordt het restbedrag naar u overgemaakt.

Wanneer er bij teruggave van de Smoker geen gebreken worden geconstateerd krijgt u direct contant uw borg terug. (-/- de schoonmaakkosten indien van toepassing) 

Let op! De onderstaande spelregels worden strikt en zonder uitzondering gehanteerd.

Iedere huurder dient te beschikken over een geldig woonadres in Nederland.

Iedere huurder dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, waar wij tevens een kopie/foto van maken.

Onze verhuurgoederen verlaten pas onze locatie zodra aan alle financiële en administratieve verplichtingen is voldaan.

Wij behouden ons het recht voor om verhuur van onze goederen te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Bij verhuur van meerdere dagen mag de smoker snacht's niet aan de openbare weg blijven staan. En iedere huurder dient de smoker met het bijgeleverde dissel slot op slot te zetten.